องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนพื้นที่บ้านโนนแดง หมู่ 7 ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดหมู่บ้าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนพื้นที่บ้านโนนแดง หมู่ 7 ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดหมู่บ้าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเบาเทาความเดือนร้อนของประชาชน

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09