องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


มอบถุงชีพให้กับผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่บ้าน home isolation


วันที่ 7 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยนายโกวิทย์ แอ้นชัยภูมิ เลขานุการนายก อบต. นางสาวสายรุ้ง ระดาบุตร หัวหน้าสำนักปลัด ดำเนินการมอบถุงชีพ ให้กับผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่บ้าน home isolation เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09