องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือ ชุดถุงยังชีพ เครื่องใช้จำเป็นให้กับครัวเรือนที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ครัวเรือน


วันที่ 10 มีนาคม 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ, สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และ อบต.บุ่งคล้า นำโดยนายวสันต์ กล้าแท้ นายก อบต.บุ่งคล้า ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ ชุดถุงยังชีพ เครื่องใช้จำเป็นให้กับครัวเรือนที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ครัวเรือน

+2

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09