องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


วันที่ 16 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นำโดยนายโกวิทย์ แอ้นชัยภูมิ เลขานุการนายก อบต.บุ่งคล้า พร้อมด้วยนางชนาภา สุภักดี ปลัด อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

+6

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09