องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ประเมินให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อาพาธ ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านหนองฉิม


วันที่ 26 เมษายน 2565 อบต.บุ่งคล้า, รพ.สต.บุ่งคล้า พร้อมด้วย พมจ.ชัยภูมิ ร่วมประเมินให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อาพาธ ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านหนองฉิม

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09