องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก


ทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี จะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด และช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด

2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-18
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-25