องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างในสังกัด


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ดำเนินการตามแนวทางยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างในสังกัด จำนวน 57 คน ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ // งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

 

2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-18
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-25