องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน มิถุนายน 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดย นายวสันต์ กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า เพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่ และเป็นการพบปะพูดคุย เพื่อให้เกิดความรักสามัคคี

2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-18
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-25