องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมถนนภายในตำบลบุ่งคล้า ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท


วันที่ 14 มิถุนายน 2565 กระทรวงคมนาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมถนนภายในตำบลบุ่งคล้า โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าขอขอบพระคุณ

🙏 กรมทางหลวงชนบทที่อนุเคราะห์เครื่องจักรและบุคลากร

🙏สจ.วิววิกา กล้าแท้ ที่สนับสนุนเครื่องดื่มชูกำลังและและอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

 

2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-18
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-25