องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


Kick off...15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน ❌🦟 และรณรงค์ป้องกันยาเสพติด


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

ร่วมกับ รพ.สต.บุ่งคล้า ชมรม อสม.ตำบลบุ่งคล้า โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา และโรงเรียนบ้านขวาน้อย จัดกิจกรรม 🦟Kick off...15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน ❌🦟 และรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-18
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-25