องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จัดทำโครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2565 ในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

 

2023-03-14
2023-01-09
2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27