องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและขั้นตอนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565


วันที่ 25 มิถุนายน 2565 อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ จัดกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและขั้นตอนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-18
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-25