องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมงานกาชาดและงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี2565


วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสุนธรีย์ยา สุทธิยาคม ปลัดอำเภเมืองชัยภูมิ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นำโดยนายวสันต์ กล้าแท้ นายก อบต.บุ่งคล้า ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลบุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมในการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2565 โดยแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และจัดนิทรรศการในรูปแบบจำลองที่อยู่อาศัย (บ้านโบราณ) ตามอัตลักษณ์อำเภอเมืองชัยภูมิ

 

2023-03-14
2023-01-09
2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27