องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ตรวจประเมินและให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 อบต.บุ่งคล้า นำโดยนางชนาภา สุภักดี ปลัด อบต.บุ่งคล้า ร่วมตรวจประเมินและให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19