องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่บ้านบุ่งคล้า หมู่ 3,11 และบ้านโนนหัวนา หมู่ 8


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 อบต.บุ่งคล้า นำโดย นายวสันต์ กล้าแท้ นายก อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับ จิตอาสาตำบลบุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่บ้านบุ่งคล้า หมู่ 3,11 และบ้านโนนหัวนา หมู่ 8

 

2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19