องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่บ้านบุ่งคล้า หมู่ 3,11 และบ้านโนนหัวนา หมู่ 8


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 อบต.บุ่งคล้า นำโดย นายวสันต์ กล้าแท้ นายก อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับ จิตอาสาตำบลบุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่บ้านบุ่งคล้า หมู่ 3,11 และบ้านโนนหัวนา หมู่ 8

 

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15