องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


โครงการปันยิ้มสร้างสุขสู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2565


วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จัดทำโครงการปันยิ้มสร้างสุขสู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยมีนายวสันต์ กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมด้วยนางชนาภา สุภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งคล้า ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

 

2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19