องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


โครงการสร้างงานสร้างอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและกลุ่มสตรี ประจำปี 2565


วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 อบต.บุ่งคล้า จัดกิจกรรมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและกลุ่มสตรี ประจำปี 2565 ในหลักสูตรการทำหม่ำและไส้กรอก

 

2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25
2023-04-27
2023-04-25
2023-04-07