องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


โครงการสร้างงานสร้างอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและกลุ่มสตรี ประจำปี 2565


วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 อบต.บุ่งคล้า จัดกิจกรรมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและกลุ่มสตรี ประจำปี 2565 ในหลักสูตรการทำหม่ำและไส้กรอก

 

2023-01-09
2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26