องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565


วันที่ 2 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยมีนายถนอมจิต อินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายบุญกอง หาญเสนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า คณะครู- นักเรียน โรงเรียนบ้านขวาน้อย และโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชให้กับเยาวชนในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ 

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา

 

2023-01-09
2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26