องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารขยะบ้านขวาน้อย หมู่1,10


วันที่ 31 สิงหาคม 2565 อบต.บุ่งคล้า นำโดยนางชนาภา สุภักดี ปลัด อบต.บุ่งคล้า ร่วมจัดกิจกรรมการจัดตั้งธนาคารขยะบ้านขวาน้อย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดการขยะต้นทางโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านขวาน้อย หมู่1,10 พร้อมมอบถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์

 

 

2023-03-14
2023-01-09
2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27