องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารขยะบ้านขวาน้อย หมู่1,10


วันที่ 31 สิงหาคม 2565 อบต.บุ่งคล้า นำโดยนางชนาภา สุภักดี ปลัด อบต.บุ่งคล้า ร่วมจัดกิจกรรมการจัดตั้งธนาคารขยะบ้านขวาน้อย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดการขยะต้นทางโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านขวาน้อย หมู่1,10 พร้อมมอบถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์

 

 

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15