องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า


วันที่ 29 สิงหาคม 2565 สภากาชาดไทย โดยนางสุนธรีย์ยา สุทธิยาคม ปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับ อบต.บุ่งคล้า นำโดยนางชนาภา สุภักดี ปลัด อบต.บุ่งคล้า มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า

 

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15