องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565


วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 อบต.บุ่งคล้า จัดกิจกรรมโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 2) โดยส่งเสริมความรู้และการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลกรณีเผชิญเหตุฉุกเฉิน โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลชัยภูมิ

 

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25