องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565


วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 อบต.บุ่งคล้า จัดกิจกรรมโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 2) โดยส่งเสริมความรู้และการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลกรณีเผชิญเหตุฉุกเฉิน โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลชัยภูมิ

 

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15