องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565


วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 อบต.บุ่งคล้า จัดกิจกรรมโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 2) โดยส่งเสริมความรู้และการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลกรณีเผชิญเหตุฉุกเฉิน โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลชัยภูมิ

 

2023-01-09
2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26