องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๖

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15