องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๖

2023-03-14
2023-01-09
2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27