องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ผ้าป่าขยะรีไซเคิล (วันทอดผ่าป่า)


วันที่ 7 เมษายน 2566 อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับกองทุนธนาคารขยะบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตามโครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” ณ วัดบ้านกุดโง้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนในการบริหารจัดการขยะ ลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยนำไปสบทบเป็นค่าน้ำค่าไฟวัดบ้านกุดโง้ง วัดป่าดอนตูม และใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์กองทุนธนาคารขยะบ้านกุดโง้ง

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15