องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ผ้าป่าขยะรีไซเคิล


วันที่ 27 มีนาคม 2566 อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับกองทุนธนาคารขยะบ้านกุดโง้ง ได้จัดกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” โดยเก็บรวบรวมขยะจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั้ง 12 หมู่บ้าน ซึ่งจะนำไปทอดผ้าป่าในวันที่ 7 เมษายน 2566 ณ วัดบ้านกุดโง้ง เพื่อสบทบเป็นค่าน้ำ ค่าไฟวัดบ้านกุดโง้ง วัดป่าดอนตูม และใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของกองทุนธนาคารขยะบ้านกุดโง้ง

 

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15