องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ผ้าป่าขยะรีไซเคิล


วันที่ 27 มีนาคม 2566 อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับกองทุนธนาคารขยะบ้านกุดโง้ง ได้จัดกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” โดยเก็บรวบรวมขยะจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั้ง 12 หมู่บ้าน ซึ่งจะนำไปทอดผ้าป่าในวันที่ 7 เมษายน 2566 ณ วัดบ้านกุดโง้ง เพื่อสบทบเป็นค่าน้ำ ค่าไฟวัดบ้านกุดโง้ง วัดป่าดอนตูม และใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของกองทุนธนาคารขยะบ้านกุดโง้ง

 

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25