องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นปลอดบุหรี่


นายกวสันต์ กล้าแท้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มอบหมายเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นปลอดบุหรี่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ และลดการเกิดโรคมะเร็งปอด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเลิกสูบบุหรี่ สามารถเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลชัยภูมิ ตามวันและเวลาที่กำหนด

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15