องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นปลอดบุหรี่


นายกวสันต์ กล้าแท้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มอบหมายเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นปลอดบุหรี่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ และลดการเกิดโรคมะเร็งปอด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเลิกสูบบุหรี่ สามารถเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลชัยภูมิ ตามวันและเวลาที่กำหนด

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25