องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


โครงการขับเคลื่อนจังหวัดขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยจังหวัดชัยภูมิ


ในวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายวสันต์ กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมบูรณาการกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า , โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา ตามโครงการขับเคลื่อนจังหวัดขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยจังหวัดชัยภูมิ โดยดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนและรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 %

 

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25