องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ


วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ปลัด อบต.บุ่งคล้า หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมต้อนรับ นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ และคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่ออกติดตาม/ส่งเสริม/สนับสนุนการดำเนินงานธนาคารขยะในระดับหมู่บ้านชุมชน (หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ) พร้อมติดตามนโยบาย "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุก อปท" ณ บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25