องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายธนากร  หาญเสนา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

นายธันวา  ไทยสงคราม
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า


นางเหรียญทอง  ยังดี   
นายประยูร  กล้าจริง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3


ร.ต.อ.มนตรี  ใจเย็น
นายศุภณัฐ  งอกจินดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นายศิริชัย  สิมาชัย นางสำราญ  โคบาล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย
นายพงษ์ศักดิ์  ภูงามเชิง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10


นางวารุณี  โฆสมาน นายหฤทธิ์  วันนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12