องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
คณะกรรมการหมู่บ้าน

 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12