องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 7 ต.ค. 2565 ]6
2 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 7 ต.ค. 2565 ]6
3 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 7 ต.ค. 2565 ]7
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 ต.ค. 2565 ]6
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 ต.ค. 2565 ]6
6 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 7 ต.ค. 2565 ]6
7 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 7 ต.ค. 2565 ]7
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 7 ต.ค. 2565 ]7
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 7 ต.ค. 2565 ]6
10 การรับชำระภาษีป้าย [ 7 ต.ค. 2565 ]7
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 4 ต.ค. 2564 ]8
12 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 4 ต.ค. 2564 ]7
13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 4 ต.ค. 2564 ]7
14 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 4 ต.ค. 2564 ]6
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 4 ต.ค. 2564 ]6
16 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 4 ต.ค. 2564 ]6
17 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 4 ต.ค. 2564 ]6
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 4 ต.ค. 2564 ]7
19 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 4 ต.ค. 2564 ]7
20 การรับชำระภาษีป้าย [ 4 ต.ค. 2564 ]6
 
หน้า 1|2