องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 7 ต.ค. 2565 ]43
2 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 7 ต.ค. 2565 ]36
3 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 7 ต.ค. 2565 ]39
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 ต.ค. 2565 ]35
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 ต.ค. 2565 ]34
6 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 7 ต.ค. 2565 ]34
7 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 7 ต.ค. 2565 ]35
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 7 ต.ค. 2565 ]35
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 7 ต.ค. 2565 ]35
10 การรับชำระภาษีป้าย [ 7 ต.ค. 2565 ]37
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 4 ต.ค. 2564 ]37
12 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 4 ต.ค. 2564 ]36
13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 4 ต.ค. 2564 ]37
14 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 4 ต.ค. 2564 ]37
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 4 ต.ค. 2564 ]37
16 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 4 ต.ค. 2564 ]34
17 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 4 ต.ค. 2564 ]38
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 4 ต.ค. 2564 ]38
19 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 4 ต.ค. 2564 ]38
20 การรับชำระภาษีป้าย [ 4 ต.ค. 2564 ]36
 
หน้า 1|2