องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการโครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563 ]96
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ๒-๖ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]45
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฟันสวย ยิ้มใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]47
4 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางลาดสำหรับคนพิการ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 19 มี.ค. 2563 ]40
5 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัมพันธ์ หมู่ 9 สายนานางคำเขียน ใจปิติ – ไร่นางอภัยมณี ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 19 มี.ค. 2563 ]42
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2563 ]44
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางเพื่อการเกษตร บ้านโนนแดง หมู่ 7 สายจากบ้านนายพวง จำเริญจิต -กองทุนหมู่บ้าน ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 21 ก.พ. 2563 ]35
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดโง้ง หมู่ 4 (สายจากถนนลาดยาง -ลำห้วยหลัว) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 21 ก.พ. 2563 ]37
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ 7 สายนานางประนอม - ลำห้วยหลัว ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 21 ก.พ. 2563 ]43
10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 สายโนนหินแห่ – หนองสัมพันธ์ จำนวน 2 ช่วง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 11 ก.พ. 2563 ]36
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]38
12 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายนานางสุนีย์-หนองระเริง หมู่ 10 บ้านขวาน้อย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 30 ม.ค. 2563 ]39
13 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายจากบ้านนายสุรพล ยิ้มเสงี่ยม-ทางลาดยาง) หมู่ 12 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 30 ม.ค. 2563 ]35
14 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงประตูเปิด-ปิดน้ำ หนองตาดำด้านทิศตะวันออก หมู่ 1 บ้านขวาน้อย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 30 ม.ค. 2563 ]40
15 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(สายจากศาลากาญจนาภิเษก) บ้านหัวนา หมู่ 6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 20 ม.ค. 2563 ]37
16 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงฝ้าเพดาอาคารใบเสมา บ้านกุดโง้ง หมู่ 4 ตำบลบุ่งคล้า จังหวัดชัยภูมิ [ 20 ม.ค. 2563 ]37
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง้สถานีสูบน้ำ บ้านบุ่งคล้า หมู่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 7 ม.ค. 2563 ]37
18 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวัลลภ วิลัยปาน ถึง หนองสัมพันธ์ หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก(e-bidding) [ 9 ก.ค. 2562 ]185
19 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวัลลภ วิลัยปาน ถึง หนองสัมพันธ์ หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 3 ก.ค. 2562 ]43
20 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจรัล ถึงบ้านนางอ้ม หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 12 มิ.ย. 2562 ]58
 
หน้า 1|2|3