องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 บุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]106
2 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายวีระ ยอดพระคำ - โรงสีนายมิตร จำชาติ ) หมู่ที่ 4 บ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 15 ธ.ค. 2564 ]112
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านนางดอกแก้ว ลีโนนอด - บ้านนายสมชาย บุญเสริม) หมู่ 10 บ้านขวาน้อย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 14 ธ.ค. 2564 ]146
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]103
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมบำรุงทางเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชย.ถ.99-001 (บ้านขวาน้อย-บ้านบุ่งคล้า)บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลขที่ ทถ-7-201 องค์การบริหารส่วนตำบลบ [ 16 ก.ย. 2564 ]90
6 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเบญจมาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า หมู่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 8 ก.ย. 2564 ]134
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-037 สายซอย 8/3 บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลขที่ ทถ-2-204 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 26 ส.ค. 2564 ]94
8 ประกาศราคากลางรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน [ 27 ก.ค. 2564 ]90
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(สายจากศาลากาญจนาภิเษก-บ้านนางติ๋ม เกษมศรี บ้านหัวนา หมู่ 6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 21 มิ.ย. 2564 ]90
10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า บ้านหนองฉิม หมู่ 2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 11 พ.ค. 2564 ]146
11 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-011 สายบ้านนายบุญมา ภูสิง – ศาลตาปู่ บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ม.ค. 2564 ]131
12 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-038 สายบ้านสัมพันธ์-บ้านกุดเชือก บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 5 ม.ค. 2564 ]96
13 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete (สายบ้านนายแสวง พลทะยาน - บ้านนางสวย) จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 5 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 5 ม.ค. 2564 ]125
14 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายกลางบ้าน) หมู่ที่ 3 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 4 ธ.ค. 2563 ]120
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการโครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563 ]278
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ๒-๖ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]210
17 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางลาดสำหรับคนพิการ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 19 มี.ค. 2563 ]176
18 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัมพันธ์ หมู่ 9 สายนานางคำเขียน ใจปิติ – ไร่นางอภัยมณี ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 19 มี.ค. 2563 ]218
19 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางเพื่อการเกษตร บ้านโนนแดง หมู่ 7 สายจากบ้านนายพวง จำเริญจิต -กองทุนหมู่บ้าน ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 21 ก.พ. 2563 ]180
20 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดโง้ง หมู่ 4 (สายจากถนนลาดยาง -ลำห้วยหลัว) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 21 ก.พ. 2563 ]204
 
หน้า 1|2|3