องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.ย. 2566 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.จาก ถนนลาดยาง(สายบ้านบุ่งคล้า กุดตุ้ม) - ลำห้วยหลัว หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคา [ 24 ส.ค. 2566 ]8
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยาง (บุ่งคล้า - กุดตุ้ม) - คลองไผ่ หมู่ที่ ๔ บ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก [ 24 ส.ค. 2566 ]5
4 ประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.จากถนนลาดยาง(สายบ้านบุ่งคล้า กุดตุ้ม) - ลำห้วยหลัว หมู่ที่ 12 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 26 ก.ค. 2566 ]6
5 ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยาง (บุ่งคล้า - กุดตุ้ม) - คลองไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 26 ก.ค. 2566 ]6
6 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยาง (บุ่งคล้า - กุดตุ้ม) - คลองไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ก.ค. 2566 ]6
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.จากถนนลาดยาง(สายบ้านบุ่งคล้า กุดตุ้ม) - ลำห้วยหลัว หมู่ที่ 12 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 5 ก.ค. 2566 ]5
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้่งก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหน้าวัดตาลเดี่ยว-โรงเรียนชุมชนบุ่งคล้ารหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-047 หมู่ที่ 11 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้าอำเภอเมืองชัยภูมิ จั [ 14 มิ.ย. 2566 ]9
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหน้าวัดตาลเดี่ยว-โรงเรียนชุมชนบุ่งคล้ารหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๙-๐๔๗ หมู่ ๑๑ บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ [ 23 พ.ค. 2566 ]34
10 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหน้าวัดตาลเดี่ยว-โรงเรียนชุมชนบุ่งคล้ารหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-047 หมู่ 11 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 19 พ.ค. 2566 ]22
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำบายศรี พร้อมประดับตกแต่งรถยนต์ที่ใช้ประกอบขบวนแห่บายศรี [ 20 เม.ย. 2566 ]12
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 5 เม.ย. 2566 ]13
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 บุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]127
14 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายวีระ ยอดพระคำ - โรงสีนายมิตร จำชาติ ) หมู่ที่ 4 บ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 15 ธ.ค. 2564 ]127
15 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านนางดอกแก้ว ลีโนนอด - บ้านนายสมชาย บุญเสริม) หมู่ 10 บ้านขวาน้อย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 14 ธ.ค. 2564 ]165
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]120
17 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมบำรุงทางเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชย.ถ.99-001 (บ้านขวาน้อย-บ้านบุ่งคล้า)บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลขที่ ทถ-7-201 องค์การบริหารส่วนตำบลบ [ 16 ก.ย. 2564 ]102
18 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเบญจมาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า หมู่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 8 ก.ย. 2564 ]150
19 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-037 สายซอย 8/3 บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลขที่ ทถ-2-204 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 26 ส.ค. 2564 ]110
20 ประกาศราคากลางรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน [ 27 ก.ค. 2564 ]104
 
หน้า 1|2|3|4