องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนิงานตามแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พ.ศ. 2566 รอบ 6เดือน [ 21 มิ.ย. 2566 ]7
2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 22 ธ.ค. 2565 ]7
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570 [ 22 ธ.ค. 2565 ]15
4 รายงานผลการดำเนิงานตามแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พ.ศ. 2565 รอบ 12เดือน [ 27 ต.ค. 2565 ]8
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 26 เม.ย. 2565 ]158
6 รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]161
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]122
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]121
9 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]211
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 9 มี.ค. 2564 ]114
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 9 มี.ค. 2564 ]103
12 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]212
13 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 15 ม.ค. 2561 ]204