องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 26 เม.ย. 2565 ]140
2 รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]147
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]104
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]104
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]197
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 9 มี.ค. 2564 ]99
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 9 มี.ค. 2564 ]88
8 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]198
9 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 15 ม.ค. 2561 ]189