องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
แบบฟอร์มสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ อปท. พ.ศ. 2563 และแบบฟอร์มเบิกค่าศึกษาบุตร(แบบใหม่) [ 1 ต.ค. 2564 ]139
2 แบบคำขอย้าย [ 2 ธ.ค. 2562 ]282
3 แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว [ 4 พ.ย. 2562 ]284
4 แบบฟอร์มเบิกค่าเช่าบ้าน [ 1 พ.ย. 2562 ]306
5 แบบฟอร์มใบลา [ 1 พ.ย. 2562 ]290
6 แบบฟอร์มเบิกค่าศึกษาบุตร [ 2 ก.ย. 2562 ]291