องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 17 ส.ค. 2563 ]59
2 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 ส.ค. 2563 ]72
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]75
4 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]68
5 แบบคำร้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 พ.ค. 2562 ]58
6 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง) [ 15 ก.พ. 2561 ]383
7 แบบฟอร์มหนังสือยอมยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน [ 16 พ.ย. 2552 ]73
8 แบบฟอร์มคำร้องขอโอนย้าย [ 16 พ.ย. 2552 ]334
9 แบบฟรอ์มใบลา [ 16 พ.ย. 2552 ]318