องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ส.ค. 2564 ]186
2 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ส.ค. 2564 ]189
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 17 ส.ค. 2563 ]261
4 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 ส.ค. 2563 ]276
5 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]323
6 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]348
7 แบบคำร้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 พ.ค. 2562 ]263
8 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง) [ 15 ก.พ. 2561 ]628
9 แบบฟอร์มหนังสือยอมยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน [ 16 พ.ย. 2552 ]321
10 แบบฟอร์มคำร้องขอโอนย้าย [ 16 พ.ย. 2552 ]590
11 แบบฟรอ์มใบลา [ 16 พ.ย. 2552 ]509