องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

เผยแพร่ขอมูลรายงานการเงิน ประจำปี 2561    เอกสารประกอบ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ