องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ