องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สตง.รับรอง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สตง.รับรอง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สตง.รับรอง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ