องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ