องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ภาพกิจกรรมการประชุมซักซ้อมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ ป...[วันที่ 2013-01-30][ผู้อ่าน 535]
 
  ภาพสำนักงานทรัพยากรน้ำภค 4 ประชุมเพื่อรับฟังความ...[วันที่ 2013-01-30][ผู้อ่าน 361]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผุ้พิการผู้ป่วย...[วันที่ 2013-01-25][ผู้อ่าน 309]
 
  ภาพกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เเหงชาติ ประจำปี ...[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 324]
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 339]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ...[วันที่ 2012-12-12][ผู้อ่าน 300]
 
  ภาพการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ป...[วันที่ 2012-12-04][ผู้อ่าน 492]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการ-ฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติลุ่มน้ำปะท...[วันที่ 2012-12-03][ผู้อ่าน 721]
 
  ภาพกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555 [วันที่ 2012-11-29][ผู้อ่าน 492]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ป...[วันที่ 2012-11-24][ผู้อ่าน 568]
 
  ภาพกิจกรรมงานฉลองใบเสมา[วันที่ 2012-11-01][ผู้อ่าน 651]
 
  ภาพกิจกรรมการพบกลุ่มเด็กและเยาวชนของคณะทำงานเด็กใน...[วันที่ 2012-09-25][ผู้อ่าน 333]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนา[วันที่ 2012-09-10][ผู้อ่าน 344]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ[วันที่ 2012-08-23][ผู้อ่าน 329]
 
  ภาพโครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหามหาราชิ...[วันที่ 2012-08-10][ผู้อ่าน 408]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผุ้ป่วย...[วันที่ 2012-08-09][ผู้อ่าน 271]
 
  ภาพการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส...[วันที่ 2012-06-18][ผู้อ่าน 292]
 
  โครงการพาน้องเข้าวัดทำบุญ ประจำปี 2555[วันที่ 2012-06-12][ผู้อ่าน 461]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผุ้ป่วย...[วันที่ 2012-06-12][ผู้อ่าน 315]
 
  ภาพประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู...[วันที่ 2012-05-09][ผู้อ่าน 298]
 
  ภาพกิจหรรมการอบรมการผลิตเชื้อเตอร์โคไดม่า[วันที่ 2012-05-08][ผู้อ่าน 324]
 
  ภาพกิจกรรมงานประเพณีบุญเดือนหก[วันที่ 2012-05-08][ผู้อ่าน 884]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ...[วันที่ 2012-04-25][ผู้อ่าน 293]
 
  ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด...[วันที่ 2012-04-25][ผู้อ่าน 314]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9