องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 12 มิ.ย. 2558 ]189
2 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 [ 10 มิ.ย. 2558 ]235
3 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]189
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรวิธีการสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 23 มี.ค. 2558 ]190
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 ก.พ. 2558 ]175
6 ประชาสัมพันธ์โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ [ 16 ก.พ. 2558 ]171
7 การเปิดเวทีแสดงความเห็นให้กับประชาชนโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน [ 12 ก.พ. 2558 ]174
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่อง เรียก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 9 ก.พ. 2558 ]178
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรือง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 2 ก.พ. 2558 ]172
10 ประชาสัมพันธ์งานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]171
11 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]171
12 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าสมัยสามัญครั้งที่ 3 [ 6 ส.ค. 2557 ]171
13 ประชาสัมพันธ์โครการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี [ 3 ส.ค. 2557 ]172
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2558-2560) [ 9 ก.ค. 2557 ]172
15 ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศกำหนดสมัยการประชุมสามัญ ประจำปี 2557 [ 27 ม.ค. 2557 ]169
16 ประชาสัมแจ้งกำหนดสมัยการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 27 ม.ค. 2557 ]167
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบบุ่งคล้า [ 27 ธ.ค. 2556 ]171
18 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 พ.ย. 2556 ]180
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) [ 27 ก.ค. 2556 ]168
20 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) [ 27 ก.ค. 2556 ]167
 
หน้า 1|2|3|4|5