องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 21 มี.ค. 2561 ]31
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 15 ก.พ. 2561 ]140
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 15 ก.พ. 2561 ]140
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(เบื้องต้น) [ 15 ก.พ. 2561 ]140
5 เชิญร่วมโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายประชารัฐ) [ 31 ม.ค. 2561 ]139
6 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 29 ม.ค. 2561 ]137
7 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 29 ม.ค. 2561 ]131
8 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]134
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่องการรับมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 พ.ย. 2560 ]133
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 [ 28 ก.ย. 2560 ]137
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 [ 31 ก.ค. 2560 ]135
12 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 4 เม.ย. 2560 ]134
13 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 [ 21 มี.ค. 2560 ]134
14 ประชาสัมพัน์ธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส [ 7 ก.พ. 2560 ]131
15 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2560 [ 3 ก.พ. 2560 ]139
16 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 [ 2 ม.ค. 2560 ]141
17 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2559 [ 12 ธ.ค. 2559 ]132
18 ประชาสัมพันธ์การประชุมภาสมัยสามัญครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]132
19 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2560 [ 1 พ.ย. 2559 ]143
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]128
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7