องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการสร้างงานสร้างรายได้สำหรับผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มสตรีประจำปี 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]5
2 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]69
3 รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 14 ก.ค. 2562 ]99
4 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]80
5 ทะเบียนคุมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]101
6 รายงานข้อมูลของผู้สอบบัญชีและการเงิน ปี 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]85
7 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามมัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]71
8 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]72
9 ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 เม.ย. 2562 ]93
10 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวของ อบต.บุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562) [ 29 มี.ค. 2562 ]64
11 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]48
12 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]82
13 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ .2562 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป [ 27 มี.ค. 2562 ]45
14 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 มี.ค. 2562 ]56
15 รายงานการประชุม ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และสรุปความเห็น เรื่องแก้มลิง หนองโง้ง อาคารประกอบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 6 มี.ค. 2562 ]78
16 บันทึกรายงานการประชุม การเตรียมการพัฒนาแหล่งน้ำตามโครงการคลองสวย น้ำใส ครั้งที่1/2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]57
17 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS ประจำปี 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]3
18 รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้ [ 30 ม.ค. 2562 ]76
19 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามมัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 25 ม.ค. 2562 ]70
20 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256/ [ 2 ม.ค. 2562 ]73
 
หน้า 1|2|3|4|5|6