องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ธ.ค. 2563 ]35
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ธ.ค. 2563 ]35
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 พ.ย. 2563 ]51
4 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]46
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(เบื้องต้น) [ 15 ก.พ. 2561 ]398
6 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 [ 2 ก.พ. 2560 ]308
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 29 ก.ย. 2559 ]317
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 5 ก.ย. 2559 ]314
9 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 1 ส.ค. 2559 ]323
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560-63 [ 27 มิ.ย. 2559 ]336
11 ขอเชิยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 [ 6 มิ.ย. 2559 ]291
12 ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ [ 27 พ.ค. 2559 ]282
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 14 มี.ค. 2559 ]312
14 ขอเชิยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 [ 9 ก.พ. 2559 ]310
15 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 6 ม.ค. 2559 ]137
16 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ [ 22 ธ.ค. 2558 ]279
17 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ]289
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรวิธีการสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 23 มี.ค. 2558 ]325
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 ก.พ. 2558 ]305
20 ประชาสัมพันธ์โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ [ 16 ก.พ. 2558 ]307
 
หน้า 1|2