องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน [ 24 มิ.ย. 2563 ]9
2 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 และสมันประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป [ 30 ม.ค. 2563 ]6
4 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]7
5 ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน [ 1 ต.ค. 2562 ]10
6 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 1 ต.ค. 2562 ]5
7 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 1 ต.ค. 2562 ]4
8 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 1 ต.ค. 2562 ]3
9 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 30 ก.ย. 2562 ]3
10 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]4
11 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]5
12 ประกาศอำเภอเมืองชัยภูมิ เรื่องขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]4
13 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]4
14 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]5
15 บันทึกรายงานการประชุม การเตรียมการพัฒนาแหล่งน้ำตามโครงการคลองสวย น้ำใส ครั้งที่1/2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]109
16 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS ประจำปี 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]78
17 ประชาสัมพันธ์เจตจำนงสุจริต [ 28 ธ.ค. 2561 ]110
18 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ธ.ค. 2561 ]133
19 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับบริการเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 20 พ.ย. 2561 ]89
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 พ.ย. 2561 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6