องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]3
2 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]3
3 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 14 ส.ค. 2563 ]30
4 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]20
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 26 มิ.ย. 2563 ]15
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัย ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 20 มี.ค. 2563 ]14
7 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 11 พ.ย. 2562 ]15
8 ทะเบียนคุมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]15
9 ขอแจ้งสำเนาคำสั่งการมอบอำนาจการตัดสินใจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 2 ต.ค. 2562 ]14
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 พ.ย. 2561 ]22
11 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 พ.ย. 2561 ]149
12 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 ต.ค. 2561 ]124
13 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]118
14 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]119
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]128
16 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 1 ต.ค. 2561 ]30
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(เบื้องต้น) [ 15 ก.พ. 2561 ]365
18 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 [ 2 ก.พ. 2560 ]257
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 29 ก.ย. 2559 ]287
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 5 ก.ย. 2559 ]286
 
หน้า 1|2|3