องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สประกาศเรียกประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งงคล้า สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]17
2 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญสมัยแรก [ 19 ก.ค. 2561 ]9
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 21 มี.ค. 2561 ]77
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 15 ก.พ. 2561 ]178
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 15 ก.พ. 2561 ]176
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(เบื้องต้น) [ 15 ก.พ. 2561 ]179
7 เชิญร่วมโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายประชารัฐ) [ 31 ม.ค. 2561 ]202
8 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 29 ม.ค. 2561 ]162
9 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 29 ม.ค. 2561 ]157
10 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]158
11 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 [ 28 ธ.ค. 2560 ]4
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่องการรับมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 พ.ย. 2560 ]157
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 [ 28 ก.ย. 2560 ]166
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 [ 31 ก.ค. 2560 ]156
15 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 4 เม.ย. 2560 ]156
16 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 [ 21 มี.ค. 2560 ]156
17 ประชาสัมพัน์ธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส [ 7 ก.พ. 2560 ]158
18 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2560 [ 3 ก.พ. 2560 ]164
19 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 [ 2 ม.ค. 2560 ]162
20 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2559 [ 12 ธ.ค. 2559 ]153
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7