องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 192 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2565 [ 25 ส.ค. 2564 ]9
2 ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]16
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป [ 9 มิ.ย. 2564 ]8
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ [ 9 มิ.ย. 2564 ]9
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 9 มิ.ย. 2564 ]8
6 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 31 มี.ค. 2564 ]12
7 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 30 มี.ค. 2564 ]12
8 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 30 มี.ค. 2564 ]16
9 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 25 มี.ค. 2564 ]16
10 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 11 มี.ค. 2564 ]13
11 ขอนุมัติเปิดประชุม สมันวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 8 มี.ค. 2564 ]15
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]13
13 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 ก.พ. 2564 ]15
14 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สตง.รับรอง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ [ 29 ม.ค. 2564 ]57
15 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 20 ม.ค. 2564 ]7
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]13
17 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 22 ธ.ค. 2563 ]12
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ธ.ค. 2563 ]42
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ธ.ค. 2563 ]40
20 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 3 ธ.ค. 2563 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10