องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่องการรับมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 พ.ย. 2560 ]36
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 [ 28 ก.ย. 2560 ]28
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 [ 31 ก.ค. 2560 ]20
5 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 4 เม.ย. 2560 ]62
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 [ 21 มี.ค. 2560 ]31
7 ประชาสัมพัน์ธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส [ 7 ก.พ. 2560 ]31
8 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2560 [ 3 ก.พ. 2560 ]160
9 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 [ 2 ม.ค. 2560 ]76
10 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2559 [ 12 ธ.ค. 2559 ]36
11 ประชาสัมพันธ์การประชุมภาสมัยสามัญครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]52
12 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2560 [ 1 พ.ย. 2559 ]73
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]17
14 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 [ 29 ต.ค. 2559 ]37
15 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญที่1 ปี 2559 [ 26 ต.ค. 2559 ]30
16 ช่องทางการติดต่อการร้องเรียน/ร้องทุกข์/เหตุด่วน/เหตุร้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [ 10 ต.ค. 2559 ]30
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 29 ก.ย. 2559 ]19
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 5 ก.ย. 2559 ]19
19 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 1 ส.ค. 2559 ]46
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560-63 [ 27 มิ.ย. 2559 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7