องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะในป...[วันที่ 2018-09-11][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS ประจำปี 2561[วันที่ 2018-08-10][ผู้อ่าน 55]
 
  ภาพโครงการประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2561[วันที่ 2018-04-20][ผู้อ่าน 75]
 
  ภาพเปิดโครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ ประจำปีง...[วันที่ 2018-04-18][ผู้อ่าน 71]
 
  ภาพโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561[วันที่ 2018-04-12][ผู้อ่าน 50]
 
  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผ...[วันที่ 2018-03-19][ผู้อ่าน 41]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ...[วันที่ 2018-02-06][ผู้อ่าน 168]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ...[วันที่ 2018-02-01][ผู้อ่าน 195]
 
  ภาพกิจกรรมการมอบของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิด[วันที่ 2018-01-12][ผู้อ่าน 172]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเ...[วันที่ 2018-01-09][ผู้อ่าน 157]
 
  ภาพดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ...[วันที่ 2017-12-04][ผู้อ่าน 146]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพลงแขกเกี่ยวข้า...[วันที่ 2017-11-30][ผู้อ่าน 122]
 
  ภาพการมอบเงินและสิ่งสิ่งของช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบ...[วันที่ 2017-11-24][ผู้อ่าน 108]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการพยงธรรมต้ำใจถวายองค์ราชินี[วันที่ 2017-11-10][ผู้อ่าน 128]
 
  ภาพการมอบของให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้พิกา...[วันที่ 2017-10-09][ผู้อ่าน 119]
 
  ภาพโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราช...[วันที่ 2017-09-20][ผู้อ่าน 267]
 
  ภาพโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ ตามหลั...[วันที่ 2017-08-22][ผู้อ่าน 233]
 
  ภาพกิจกรรมดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู...[วันที่ 2017-08-07][ผู้อ่าน 192]
 
  ภาพการรับมอบรางวัลประกวดหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการบริห...[วันที่ 2017-08-01][ผู้อ่าน 139]
 
  โครงการลดความรุนแรงรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยห่า...[วันที่ 2017-07-20][ผู้อ่าน 226]
 
  ภาพโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน ประจำปี 2560[วันที่ 2017-07-10][ผู้อ่าน 136]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วย...[วันที่ 2017-07-05][ผู้อ่าน 163]
 
  โครงการอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานตำบ...[วันที่ 2017-06-27][ผู้อ่าน 162]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วย...[วันที่ 2017-06-07][ผู้อ่าน 161]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11