องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้...[วันที่ 2019-12-07][ผู้อ่าน 3]
 
  ภาพโครงการฝึกอบรมส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบในการบริหาร...[วันที่ 2019-11-11][ผู้อ่าน 19]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้...[วันที่ 2019-11-08][ผู้อ่าน 17]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้...[วันที่ 2019-10-11][ผู้อ่าน 40]
 
  ภาพโครงการเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัวประจำปี 2562[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 34]
 
  ภาพโครงการสร้างงานสร้างรายได้สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผ...[วันที่ 2019-09-26][ผู้อ่าน 6]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้...[วันที่ 2019-09-10][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการลดความรุนแรงรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยห่า...[วันที่ 2019-09-09][ผู้อ่าน 33]
 
  ภาพกิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อใช้สหรับปลูกผักของ...[วันที่ 2019-08-30][ผู้อ่าน 6]
 
  ภาพดำเนินกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้มูลไส้เด...[วันที่ 2019-08-28][ผู้อ่าน 5]
 
  ภาพกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษด้วยมูลไส้เดือนบ้านโ...[วันที่ 2019-08-20][ผู้อ่าน 5]
 
  ภาพโครงการสร้างงานสร้างรายได้สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผ...[วันที่ 2019-08-14][ผู้อ่าน 55]
 
  ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562[วันที่ 2019-08-09][ผู้อ่าน 54]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิก...[วันที่ 2019-08-07][ผู้อ่าน 80]
 
  ภาพกาชาดมอบของช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม[วันที่ 2019-08-05][ผู้อ่าน 54]
 
  ภาพโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำค...[วันที่ 2019-07-22][ผู้อ่าน 66]
 
  ภาพกิจกรรมการับซื้อขยะจากสมาชิกในโครงการธนาคารขยะบ...[วันที่ 2019-07-19][ผู้อ่าน 4]
 
  ภาพโครงการฝายมีชีวิตเพื่อเเก้ไขปัญหาการขาดเเคลนน้ำ...[วันที่ 2019-07-12][ผู้อ่าน 63]
 
  ภาพโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน ประจำปี 2562 [วันที่ 2019-07-03][ผู้อ่าน 66]
 
  ภาพกิจกรรมการรับซื้อขยะตามโครงการธนาคารขยะบ้านบุ่ง...[วันที่ 2019-06-25][ผู้อ่าน 5]
 
  ภาพโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562[วันที่ 2019-06-20][ผู้อ่าน 381]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ...[วันที่ 2019-05-08][ผู้อ่าน 1270]
 
  ภาพกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ...[วันที่ 2019-04-22][ผู้อ่าน 123]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ...[วันที่ 2019-04-08][ผู้อ่าน 124]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9