องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนปี 2563 โรงเร...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 0]
 
  ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2563 ศพด.อ...[วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการแบ่่งฝัน ปันรัก ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์[วันที่ 2020-06-22][ผู้อ่าน 6]
 
  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม...[วันที่ 2020-06-17][ผู้อ่าน 9]
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และทำลายแหล่งเพาะพั...[วันที่ 2020-06-12][ผู้อ่าน 7]
 
  กิจกรรมบำรุงรักษาป่าตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่...[วันที่ 2020-06-08][ผู้อ่าน 6]
 
  มอบถุงยังชีพผู้ประสบวาตภัย[วันที่ 2020-05-22][ผู้อ่าน 14]
 
  พ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง[วันที่ 2020-05-20][ผู้อ่าน 11]
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ การทำลาย...[วันที่ 2020-05-19][ผู้อ่าน 12]
 
   ออกแจกจ่ายนำ้หมู่บ้านจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2...[วันที่ 2020-05-14][ผู้อ่าน 10]
 
  ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ประจำปี่2563[วันที่ 2020-05-07][ผู้อ่าน 10]
 
  ปลูกไผ่มงคลล้านต้น ห้วยน้ำเค็ม[วันที่ 2020-05-06][ผู้อ่าน 9]
 
  ปล่อยปลา บริเวณคลองไผ่[วันที่ 2020-04-27][ผู้อ่าน 12]
 
  ศึกษาดูงานเทคโนโลยีเกษตร ปี 2563[วันที่ 2020-02-26][ผู้อ่าน 10]
 
  รับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์[วันที่ 2019-12-18][ผู้อ่าน 9]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธัน...[วันที่ 2019-12-05][ผู้อ่าน 11]
 
  มอบทุนการศึกษา [วันที่ 2019-11-28][ผู้อ่าน 9]
 
  ภาพโครงการฝายมีชีวิตเพื่อเเก้ไขปัญหาการขาดเเคลนน้ำ...[วันที่ 2019-07-12][ผู้อ่าน 132]
 
  ภาพโครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS ประจำปี 25...[วันที่ 2019-02-28][ผู้อ่าน 41]
 
  ภาพดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ...[วันที่ 2017-12-04][ผู้อ่าน 310]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพลงแขกเกี่ยวข้า...[วันที่ 2017-11-30][ผู้อ่าน 367]
 
  ภาพการมอบเงินและสิ่งสิ่งของช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบ...[วันที่ 2017-11-24][ผู้อ่าน 197]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการพยงธรรมต้ำใจถวายองค์ราชินี[วันที่ 2017-11-10][ผู้อ่าน 304]
 
  ภาพการมอบของให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้พิกา...[วันที่ 2017-10-09][ผู้อ่าน 234]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7