องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  โครงการลดความรุนแรงรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยห่า...[วันที่ 2019-03-20][ผู้อ่าน 23]
 
  ภาพโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อประสิ...[วันที่ 2019-03-13][ผู้อ่าน 18]
 
  ภาพกิจกรรมการรับซื้อขยะตามโครการธนาคารขยะหน้าบ้านห...[วันที่ 2019-01-21][ผู้อ่าน 58]
 
  ภาพโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประ...[วันที่ 2018-11-23][ผู้อ่าน 81]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วย...[วันที่ 2017-06-07][ผู้อ่าน 240]
 
  ภาพโครงการผ้าป่าขยะบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 [วันที่ 2017-05-03][ผู้อ่าน 221]
 
  ภาพการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 2 ประจำปี 2560[วันที่ 2017-04-12][ผู้อ่าน 167]
 
  ภาพโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บร...[วันที่ 2017-03-27][ผู้อ่าน 185]
 
  ภาพกิจกรมถวายภัตราหารเพลพระวันออกพรรษา ประจำปี 2...[วันที่ 2016-10-17][ผู้อ่าน 255]
 
  ประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน[วันที่ 2016-10-12][ผู้อ่าน 268]
 
  โครงการถนนสวยต้นไม้งาม ประจำปี 2559[วันที่ 2016-08-15][ผู้อ่าน 339]
 
  ภาพโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ...[วันที่ 2016-08-12][ผู้อ่าน 246]
 
  ภาพโครงการสร้างงานสร้างรายได้สำหรับผู้ด้อยโอกาสผู้...[วันที่ 2016-07-29][ผู้อ่าน 288]
 
  ภาพโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชน ปี...[วันที่ 2016-07-22][ผู้อ่าน 322]
 
  ภาพโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2559[วันที่ 2016-07-15][ผู้อ่าน 312]
 
  ภาพโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2559[วันที่ 2016-07-13][ผู้อ่าน 245]
 
  ภาพการตรวจติดตามโครงการผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยาก...[วันที่ 2016-07-12][ผู้อ่าน 264]
 
  ภาพโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อป้...[วันที่ 2016-07-11][ผู้อ่าน 246]
 
  โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะ ป...[วันที่ 2016-06-27][ผู้อ่าน 233]
 
  ภาพโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน ประจำปี 2559[วันที่ 2016-06-10][ผู้อ่าน 264]
 
  โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ปร...[วันที่ 2016-05-06][ผู้อ่าน 312]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2559[วันที่ 2016-04-29][ผู้อ่าน 227]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการสร้างสัมพันธ์สานสายใยวันผู้สูงอาย...[วันที่ 2016-04-22][ผู้อ่าน 268]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ประจ...[วันที่ 2016-04-22][ผู้อ่าน 256]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7