องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น คณะผู้บริ...[วันที่ 2020-09-30][ผู้อ่าน 7]
 
  ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2563 ศพด.อ...[วันที่ 2020-06-26][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการอบรมแกนนำออกกำลังกายในผผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ย...[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการอาหารปลอดภัย ชะลอวัยชะลอโรค ปี 2562[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ...[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการดูแลสุขภาพเท้าและจัดการแผลที่เท้าในผู้ป่วยเ...[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ ปีงบประมาณ 2562[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการ "การป้องกันเด็กจมน้ำ" ประจำปี 2562[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการฝึกอบรมโครงการเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว ประ...[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการฝึกอบรมโครงการลดความรุนแรงรักเป็นปลอดภัยไม่...[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการ "ฟันสวย ยิ้มใส" ประจำปี 2562 (โรงเรียนชุมช...[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด"Bungkla We Are ...[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการฟันสวยยิ้มสดใสสำหรับเด็กก่อนปฐมวัยในศูนย์พั...[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ปลอดสารพ...[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการกำจัดเหาสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็...[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการติดตามดูแลผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ปีง...[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด ปีงบประมาณ 2562[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชี...[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2...[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปร...[วันที่ 2019-09-19][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ปีงบประมาณ ...[วันที่ 2019-08-06][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพต...[วันที่ 2019-06-28][ผู้อ่าน 17]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าให้ความช่วยเหลือผู้ปร...[วันที่ 2019-05-15][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรา...[วันที่ 2019-04-22][ผู้อ่าน 17]
 

หน้า 1|2