องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ภาพกิจกรรมการรับซื้อขยะตามโครการธนาคารขยะหน้าบ้านห...[วันที่ 2019-01-21][ผู้อ่าน 19]
 
  ภาพโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประ...[วันที่ 2018-11-23][ผู้อ่าน 32]
 
  ภาพการรับซื้อขยะของธนาคารขยะบ้านกุดโง้งหน้าบ้านหน้...[วันที่ 2018-11-16][ผู้อ่าน 32]
 
  ภาพการรับซื้อขยะของธนาคารขยะบ้านกุดโง้งหน้าบ้านหน้...[วันที่ 2018-10-16][ผู้อ่าน 23]
 
  ภาพโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน ประจำปี 2560[วันที่ 2017-07-10][ผู้อ่าน 166]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วย...[วันที่ 2017-07-05][ผู้อ่าน 188]
 
  โครงการอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานตำบ...[วันที่ 2017-06-27][ผู้อ่าน 197]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วย...[วันที่ 2017-06-07][ผู้อ่าน 200]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วย...[วันที่ 2017-05-05][ผู้อ่าน 242]
 
  ภาพโครงการผ้าป่าขยะบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 [วันที่ 2017-05-03][ผู้อ่าน 195]
 
  ภาพโครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประ...[วันที่ 2017-04-18][ผู้อ่าน 178]
 
  ภาพโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560[วันที่ 2017-04-12][ผู้อ่าน 165]
 
  ภาพการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 2 ประจำปี 2560[วันที่ 2017-04-12][ผู้อ่าน 155]
 
  ภาพโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บร...[วันที่ 2017-03-27][ผู้อ่าน 161]
 
  ภาพกจกรรมร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิตามโ...[วันที่ 2017-03-10][ผู้อ่าน 218]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วย...[วันที่ 2017-02-06][ผู้อ่าน 236]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดื...[วันที่ 2017-01-19][ผู้อ่าน 250]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้...[วันที่ 2016-12-09][ผู้อ่าน 245]
 
  ภาพโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประ...[วันที่ 2016-12-03][ผู้อ่าน 233]
 
  ภาพกิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู...[วันที่ 2016-11-22][ผู้อ่าน 284]
 
  ภาพกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี[วันที่ 2016-11-22][ผู้อ่าน 219]
 
  ภาพการมอบถังขยะในการคัดแยกยะบ้านกุดโง้ง ม.4 ตำบ...[วันที่ 2016-10-20][ผู้อ่าน 295]
 
  ภาพกิจกรมถวายภัตราหารเพลพระวันออกพรรษา ประจำปี 2...[วันที่ 2016-10-17][ผู้อ่าน 238]
 
  ประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน[วันที่ 2016-10-12][ผู้อ่าน 253]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10