องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ...[วันที่ 2018-02-06][ผู้อ่าน 71]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ...[วันที่ 2018-02-01][ผู้อ่าน 82]
 
  ภาพกิจกรรมการมอบของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิด[วันที่ 2018-01-12][ผู้อ่าน 88]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเ...[วันที่ 2018-01-09][ผู้อ่าน 69]
 
  ภาพดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ...[วันที่ 2017-12-04][ผู้อ่าน 62]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพลงแขกเกี่ยวข้า...[วันที่ 2017-11-30][ผู้อ่าน 57]
 
  ภาพการมอบเงินและสิ่งสิ่งของช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบ...[วันที่ 2017-11-24][ผู้อ่าน 51]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการพยงธรรมต้ำใจถวายองค์ราชินี[วันที่ 2017-11-10][ผู้อ่าน 59]
 
  ภาพการมอบของให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้พิกา...[วันที่ 2017-10-09][ผู้อ่าน 56]
 
  ภาพโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราช...[วันที่ 2017-09-20][ผู้อ่าน 142]
 
  ภาพโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ ตามหลั...[วันที่ 2017-08-22][ผู้อ่าน 122]
 
  ภาพกิจกรรมดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู...[วันที่ 2017-08-07][ผู้อ่าน 123]
 
  ภาพการรับมอบรางวัลประกวดหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการบริห...[วันที่ 2017-08-01][ผู้อ่าน 91]
 
  โครงการลดความรุนแรงรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยห่า...[วันที่ 2017-07-20][ผู้อ่าน 115]
 
  ภาพโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน ประจำปี 2560[วันที่ 2017-07-10][ผู้อ่าน 70]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วย...[วันที่ 2017-07-05][ผู้อ่าน 101]
 
  ภาพโครงการฝึกบรมอาาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป...[วันที่ 2017-06-29][ผู้อ่าน 131]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ [วันที่ 2017-06-29][ผู้อ่าน 112]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ...[วันที่ 2017-06-29][ผู้อ่าน 97]
 
  โครงการอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานตำบ...[วันที่ 2017-06-27][ผู้อ่าน 104]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วย...[วันที่ 2017-06-07][ผู้อ่าน 96]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วย...[วันที่ 2017-05-05][ผู้อ่าน 135]
 
  ภาพโครงการผ้าป่าขยะบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 [วันที่ 2017-05-03][ผู้อ่าน 111]
 
  ภาพโครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประ...[วันที่ 2017-04-18][ผู้อ่าน 105]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10