องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ภาพโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562[วันที่ 2019-06-20][ผู้อ่าน 1]
 
  ภาพโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ(จิตอาสาพัฒนา...[วันที่ 2019-06-04][ผู้อ่าน 11]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ...[วันที่ 2019-05-08][ผู้อ่าน 1205]
 
  ภาพกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ...[วันที่ 2019-04-22][ผู้อ่าน 44]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ...[วันที่ 2019-04-08][ผู้อ่าน 65]
 
  ภาพโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อประสิ...[วันที่ 2019-04-08][ผู้อ่าน 65]
 
  ภาพการออกเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือบุตรผุ...[วันที่ 2019-04-05][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการลดความรุนแรงรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยห่า...[วันที่ 2019-03-20][ผู้อ่าน 67]
 
  ภาพโครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS ประจำปี 25...[วันที่ 2019-02-27][ผู้อ่าน 64]
 
  ภาพ โครงการ "ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข" จังหวัดชัยภ...[วันที่ 2019-02-18][ผู้อ่าน 60]
 
  ภาพกิจกรรมการรับซื้อขยะตามโครการธนาคารขยะหน้าบ้านห...[วันที่ 2019-01-21][ผู้อ่าน 66]
 
  ภาพโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประ...[วันที่ 2018-11-23][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะในป...[วันที่ 2018-09-11][ผู้อ่าน 60]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS ประจำปี 2561[วันที่ 2018-08-10][ผู้อ่าน 88]
 
  ภาพกิจกรรมการสร้างฝายมีชีวิต [วันที่ 2018-05-07][ผู้อ่าน 92]
 
  ภาพโครงการประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2561[วันที่ 2018-04-20][ผู้อ่าน 90]
 
  ภาพเปิดโครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ ประจำปีง...[วันที่ 2018-04-18][ผู้อ่าน 83]
 
  ภาพโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561[วันที่ 2018-04-12][ผู้อ่าน 63]
 
  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผ...[วันที่ 2018-03-19][ผู้อ่าน 49]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ...[วันที่ 2018-02-06][ผู้อ่าน 182]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ...[วันที่ 2018-02-01][ผู้อ่าน 214]
 
  ภาพกิจกรรมการมอบของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิด[วันที่ 2018-01-12][ผู้อ่าน 187]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเ...[วันที่ 2018-01-09][ผู้อ่าน 176]
 
  ภาพดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ...[วันที่ 2017-12-04][ผู้อ่าน 162]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9