องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้...[วันที่ 2019-10-11][ผู้อ่าน 1]
 
  ภาพโครงการเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัวประจำปี 2562[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 4]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้...[วันที่ 2019-09-10][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการลดความรุนแรงรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยห่า...[วันที่ 2019-09-09][ผู้อ่าน 13]
 
  ภาพโครงการสร้างงานสร้างรายได้สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผ...[วันที่ 2019-08-14][ผู้อ่าน 32]
 
  ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562[วันที่ 2019-08-09][ผู้อ่าน 28]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิก...[วันที่ 2019-08-07][ผู้อ่าน 44]
 
  ภาพกาชาดมอบของช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม[วันที่ 2019-08-05][ผู้อ่าน 31]
 
  ภาพโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำค...[วันที่ 2019-07-22][ผู้อ่าน 41]
 
  ภาพโครงการฝายมีชีวิตเพื่อเเก้ไขปัญหาการขาดเเคลนน้ำ...[วันที่ 2019-07-12][ผู้อ่าน 33]
 
  ภาพโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน ประจำปี 2562 [วันที่ 2019-07-03][ผู้อ่าน 28]
 
  ภาพโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562[วันที่ 2019-06-20][ผู้อ่าน 202]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ...[วันที่ 2019-05-08][ผู้อ่าน 1246]
 
  ภาพกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ...[วันที่ 2019-04-22][ผู้อ่าน 91]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ...[วันที่ 2019-04-08][ผู้อ่าน 102]
 
  ภาพโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อประสิ...[วันที่ 2019-04-08][ผู้อ่าน 111]
 
  ภาพการออกเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือบุตรผุ...[วันที่ 2019-04-05][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการลดความรุนแรงรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยห่า...[วันที่ 2019-03-20][ผู้อ่าน 123]
 
  ภาพ โครงการ "ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข" จังหวัดชัยภ...[วันที่ 2019-02-18][ผู้อ่าน 103]
 
  ภาพกิจกรรมการรับซื้อขยะตามโครการธนาคารขยะหน้าบ้านห...[วันที่ 2019-01-21][ผู้อ่าน 120]
 
  ภาพโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประ...[วันที่ 2018-11-23][ผู้อ่าน 96]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ...[วันที่ 2018-02-01][ผู้อ่าน 268]
 
  ภาพกิจกรรมการมอบของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิด[วันที่ 2018-01-12][ผู้อ่าน 220]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเ...[วันที่ 2018-01-09][ผู้อ่าน 223]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9