องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


  ภาพกิจกรรมการสร้างฝายมีชีวิต
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล...

  ภาพโครงการประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2561
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  นำโดยนายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบ...

  ภาพเปิดโครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ ประจำปีง...
       
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10 (พ.ศ.2560)
เพลงสรรเสริญพระบารมี อลังการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้ชริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552