องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 
 


  อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับ รพ.สต.บุ่งคล้า อสม.ตำบลบุ่งคล...
      

อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับ รพ.สต.บุ่งคล้า อสม.ตำบลบุ่งคล้า ออกตรวจเยี่ยมตลาดนัด เพื่อให้คำแนะนำตามมาตรก...

  โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นายบุญก...

  ภาพการมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม...
      

นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู... 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552