องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 


   ออกเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับทีมหสวิชาชีพโรงพยาบาลชัยภู...
      

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นำโดยนางชนาภา สุภักดี ปลัดองค์การบริหารส่ว...

  ภาพการมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม...
      

นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู...

  ภาพการมอบเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แล...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิก... 
มาทำความรู้จัก EM ball บำบัดน้ำเสีย
เพลง 3 อาร์สา
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552