องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


  โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะในป...
         องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะในปีงบประมาณ...
  โครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS ประจำปี 2561
      

       องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้น...

  ภาพโครงการประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2561
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  นำโดยนายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบ... 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10 (พ.ศ.2560)
เพลงสรรเสริญพระบารมี อลังการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552