องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 


  ภาพโครงการสร้างงานสร้างรายได้สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผ...
      

  ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ปร...

  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิก...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ... 
กุดโง้งเสมาหิน
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10 (พ.ศ.2560)
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552