องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ...
      

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ&...

  ภาพกิจกรรมโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ...
      

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธาน...

  ภาพกิจกรรมการมอบของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิด
      

นายเเก่ง  หาญบุ่งคล้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว&n... 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10 (พ.ศ.2560)
เพลงสรรเสริญพระบารมี อลังการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้ชริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552