องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 


  ภาพโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม...
      

  ภาพกิจกรรม Kick Off โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักก...
      

  โครงการป้องและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีให...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าร่วมกับอำเมืองชัยภูมิและสถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ 
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จ.ชัยภูมิ
กุดโง้งเสมาหิน
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552