องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 


  ภาพการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โ...
      

องค์การบริหาร่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้ดำเนินการการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิ...

  ภาพโครงการรักน้ำรักป่ารักแผ่นดิน ประจำปี 2563
      

นายแก่ง &n...

  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำอ...
      

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20-22 กรกฎาคม 2563 ณ อุ... 
มาทำความรู้จัก EM ball บำบัดน้ำเสีย
เพลง 3 อาร์สา
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552