องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 


  ปลูกหญ้าเนเปียร์ เพือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
      

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:00 น. นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในกิจกรรม...

  มอบถุงยังชีพผู้ประสบวาตภัย
      

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นางชนาภา สุภักดี ปลั...

  พ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ร่วมกับ อสม. แต่ละหมู่บ้าน ออกฉีดพ่นหมอกควัน ทำลายแหล่งเพาะพัน... 
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จ.ชัยภูมิ
กุดโง้งเสมาหิน
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552