องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 


  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น คณะผู้บริ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สม...

  ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2563 ศพด.อ...
      

คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตำบลบุ่งคล้า นำโดยนายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ...

  โครงการอบรมแกนนำออกกำลังกายในผผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ย...
      

กิจกรรมโครงการอบรมแกนนำออกกำลังกายในผผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซ... 
มาทำความรู้จัก EM ball บำบัดน้ำเสีย
เพลง 3 อาร์สา
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552