องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 
 


  โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นายบุญก...

   ออกเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับทีมหสวิชาชีพโรงพยาบาลชัยภู...
      

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นำโดยนางชนาภา สุภักดี ปลัดองค์การบริหารส่ว...

  ภาพการมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม...
      

นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู... 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552