องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 
 


  โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีง...
      

ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ...

  อบต.บุ่งคล้าร่วมกับ รพ.สต บุ่งคล้า ออกตรวจเยี่ยมให...
      

วันที่ 25 มกราคม 2564 อบต.บุ่งคล้าร่วมกับ รพ.สต บุ่งคล้า ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการร...

  โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นายบุญก... 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552