องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 


  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูอายุ  ผู้พิการผู้ปวย...

  ภาพกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ  ได้ดำเนินการออกฉีดวัค...

  ภาพการออกเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือบุตรผุ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งคล้... 
กุดโง้งเสมาหิน
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10 (พ.ศ.2560)
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552