องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 
 


  โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี และยุติ...
      

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโ...

  โครงการ "สร้างงาน สร้างอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกา...
      

วันที่ 7 กันยายน 2564 นางชนาภา สุภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครง...

  อบต.บุ่งคล้า รับมอบเตียงไม้ไผ่ และสิ่งของเพื่อใช้ใ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ขอขอบพระคุณ สจ.วิววิกา กล้าแท้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัย... 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552