องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

คณะผู้บริหารนายแก่ง หาญบุ่งคล้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ร.ต.ต.ประพันธ์ หาญสกุล
นางปราณี  เติมพงษ์ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายธันวา  ไทยสงคราม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล