องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 มิ.ย. 2562 ]18
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 มิ.ย. 2562 ]18
3 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 27 มิ.ย. 2562 ]19
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 27 มิ.ย. 2562 ]18
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 27 มิ.ย. 2562 ]19
6 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 27 มิ.ย. 2562 ]16
7 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม [ 27 มิ.ย. 2562 ]17
8 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 27 มิ.ย. 2562 ]18
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 27 มิ.ย. 2562 ]17
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 27 มิ.ย. 2562 ]17
11 รับชำระภาษีป้าย [ 27 มิ.ย. 2562 ]18
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 2 ต.ค. 2560 ]20
13 บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 2 พ.ย. 2559 ]206
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน [ 18 ก.ย. 2558 ]192