องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 มิ.ย. 2562 ]21
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 มิ.ย. 2562 ]21
3 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 27 มิ.ย. 2562 ]23
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 27 มิ.ย. 2562 ]22
5 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 27 มิ.ย. 2562 ]18
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 27 มิ.ย. 2562 ]19
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 27 มิ.ย. 2562 ]20
8 รับชำระภาษีป้าย [ 27 มิ.ย. 2562 ]20
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 2 ต.ค. 2560 ]22
10 บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 2 พ.ย. 2559 ]208
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน [ 18 ก.ย. 2558 ]196