องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ในด้านการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]37
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 28 ธ.ค. 2561 ]45
3 การปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม และการอบรมให้ความรู้ การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น [ 14 พ.ย. 2561 ]39
4 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]37