องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]5
2 รายงานผลการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ [ 8 เม.ย. 2564 ]4
3 รายงานผลการนำดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 8 ต.ค. 2563 ]8
4 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]3
5 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ [ 1 ต.ค. 2563 ]5
6 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ในด้านการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]38
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 28 ธ.ค. 2561 ]48
8 การปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม และการอบรมให้ความรู้ การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น [ 14 พ.ย. 2561 ]42
9 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]39
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]2
11 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 15 ม.ค. 2561 ]5