องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 15 มี.ค. 2564 ]8
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]7
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]7
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]7
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]4
6 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 14 ก.ย. 2563 ]6
7 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]7
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]6
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]7
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]5
11 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]8
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]18
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]6
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]18
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 10 ม.ค. 2563 ]5
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 10 ม.ค. 2563 ]17
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 26 ส.ค. 2562 ]17
18 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]8
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1 ประจำปี 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]8
20 รายงานการประชุม ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และสรุปความเห็น เรื่องแก้มลิง หนองโง้ง อาคารประกอบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 6 มี.ค. 2562 ]151
 
หน้า 1|2