องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

สำนักงานปลัด

 


นางสุมลรัตน์  กุสมภ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวสายรุ้ง ระดาบุตร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางเยาวเรศ เมฆวัน นางมาลัย  กล้าประจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวจีรนันท์ ญาติสมบูรณ์ พ.จ.ท.ทองชัย  หาญแรง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวนิศากร  พิพัฒน์พงษ์ นางสาวพิลาวรรณ  โสภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 นายสุชาติ  จำพันธ์
นายสุชัย  จำพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไปนายทินกรณ์  จันทร์สอน
นางลำแงง  สิมาเพชร
พนักงานขับรถดับเพลิง
คนงานทั่วไปนายจอม  สิมาชัย
นายแพรว  สิมาชัย
พนักงานขับรถขยะ
คนงานเก็บขนขยะ


 

นายเล่ง  สิมาชัย
นายบุญมา   ภูสิงห์
คนงานเก็บขนขยะ
คนงานทั่วไป