องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

สำนักงานปลัด

 


นางชนาภา  สุภักดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวสายรุ้ง ระดาบุตร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางเยาวเรศ เมฆวัน นางสาวจีรนันท์ ญาติสมบูรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางมาลัย  กล้าประจันทร์ พ.จ.ท.ทองชัย  หาญแรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวนิศากร  พิพัฒน์พงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 นายสุชาติ  จำพันธ์
นายสุชัย  จำพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไปนายทินกรณ์  จันทร์สอน
นางลำแงง  สิมาเพชร
พนักงานขับรถดับเพลิง
คนงานทั่วไปนายแพรว  สิมาชัย
พนักงานขับรถขยะ
คนงานเก็บขนขยะ


 

นายพรชัย  ใจเสงี่ยม
นายรณชัย  เมืองมุงคุณ
คนงานเก็บขนขยะ
คนงานทั่วไป
   
นายอนุสรณ์  จันทบุรี
 
คนงานเก็บขนขยะ