องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 นางสาวนิศากร ชาวพงษ์
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
   
นางวลัยลักษณ์  ไพเราะ    นางสาวอามาพร  บำรุงภักดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
 นางธิคำพร  เพลินเพลงเพราะ    
 คนงานทั่วไป