องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 นางสาวนิศากร ชาวพงษ์
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางสาวณัฐชะนันท์พร  นาสถิตย์
เจ้าพนักงานธุรการฯ
 
นางวลัยลักษณ์  ไพเราะ    นางสาวอามาพร  บำรุงภักดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภณิดา  วัฒกี
นางสาวปฐมาวดี  ชาติคำดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 


นางธิคำพร  เพลินเพลงเพราะ

 คนงานทั่วไป