องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

ส่วนการศึกษา

 
 นางสาวนิศากร ชาวพงษ์
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
 
 นางจารุวรรณ  โชคมงคล  นางวลัยลักษณ์  ไพเราะ
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก