องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563 ]4
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์ฉีดยุงตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กรณีพิเศษ) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]8
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กรณีพิเศษ) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2563 ]7
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ๒-๖ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]8
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฟันสวย ยิ้มใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]7
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2563 ]7
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]5
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวัลลภ วิลัยปาน ถึง หนองสัมพันธ์ หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 3 ก.ค. 2562 ]6
10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายอาณัติ สิมาชัย ถึงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 12 มิ.ย. 2562 ]7
11 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจรัล ถึงบ้านนางอ้ม หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 12 มิ.ย. 2562 ]5
12 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวาทดิ์ คล่องแคล่ว ถึงบ้านนายเสริม คล้าชัยภูมิหมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 12 มิ.ย. 2562 ]6
13 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอรทัย ขิมกระโทก ถึงถนนลาดยางบ่อใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 12 มิ.ย. 2562 ]6
14 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนานางทันกล้าแท้ ถึง โรงสีชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 7 มิ.ย. 2562 ]5
15 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสำเรียง โคตะครุ ถึงบ้านนายสมบูรณ์ สิมาชัย หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 7 มิ.ย. 2562 ]5
16 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระอีสานเขียว หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 7 มิ.ย. 2562 ]5
17 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมแอสฟัลท์ติก สายบ้านนายสมศรี จำเริญบุญ ถึงบ้านนางน้อย เข่งพิมล หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 30 เม.ย. 2562 ]5
18 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายจากบ้านนายสุวิทย์ วิสัยดี ถึงโรงสีชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 25 เม.ย. 2562 ]10
19 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายจากนานายสวัสดิ์ พงษ์ขวาน้อย ถึงลำห้วยชีลอง หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 25 เม.ย. 2562 ]4
20 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายคลองไผ่ ถึงลำห้วยกอก หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 25 เม.ย. 2562 ]6
 
หน้า 1|2