องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวัลลภ วิลัยปาน ถึง หนองสัมพันธ์ หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก(e-bidding) [ 9 ก.ค. 2562 ]84
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]92
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกน้ำ [ 21 พ.ค. 2561 ]95
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนานางหนูกัน ชาติกุญชร - โรงสีชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 10 พ.ค. 2561 ]108
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน คสล. ทิศเหนือวัดนครรังสิต – นานางละออง สนิท หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 10 พ.ค. 2561 ]94
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายจรัล – บ้านนางอ้ม) หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 10 พ.ค. 2561 ]88
7 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกน้ำ [ 2 เม.ย. 2561 ]45
8 ประกาศราคากลางรถบรรทุกน้ำ [ 26 มี.ค. 2561 ]144
9 ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุกขยะมูลฝอย [ 5 มิ.ย. 2560 ]145
10 ประกาศราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล บ้านหนองฉิม หมู่ 2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 6 มี.ค. 2560 ]143
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่อง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นบ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๘ [ 7 ม.ค. 2558 ]291
12 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบปประมาณ 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ]261
13 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 [ 5 มี.ค. 2557 ]246
14 ประกาศ อบต.บุ่งคล้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 ก.พ. 2554 ]258
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด [ 10 ส.ค. 2553 ]249
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่องสอบราคาจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2553 ต่อ [ 19 ม.ค. 2553 ]248
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่องสอบราคาจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2553 [ 19 ม.ค. 2553 ]254
18 ประกาสสอบราคาจ้างตามโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 [ 19 ม.ค. 2553 ]247