องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีแระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 เม.ย. 2561 ]21
2 ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ [ 26 มี.ค. 2561 ]19
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ) [ 26 ม.ค. 2561 ]140
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การดำเนินการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 มิ.ย. 2560 ]160
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชย.ถ.99-001 บ้านขวาน้อย – บ้านบุ่งคล้า ช่วงบ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 – บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ช่วง [ 2 ส.ค. 2559 ]153
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 29 มี.ค. 2559 ]137
7 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 10 ส.ค. 2558 ]145
8 ประกาศโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด (10ลบ.ม/ชม) บ้านบุ่งคล้า บ้านหัวนา บ้านโนนแดง หมู่ที่ 3,11,12,8,7 [ 17 ก.ค. 2558 ]134
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 29 เม.ย. 2558 ]132
10 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหัวนา หมู่ 8 (สายหลังวัดตาลเดี่ยว – ศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8) [ 26 ม.ค. 2558 ]131
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่อง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นบ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๘ [ 7 ม.ค. 2558 ]130
12 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบปประมาณ 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ]129
13 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 [ 5 มี.ค. 2557 ]129
14 ประกาศ อบต.บุ่งคล้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 ก.พ. 2554 ]132
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด [ 10 ส.ค. 2553 ]132
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่องสอบราคาจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2553 ต่อ [ 19 ม.ค. 2553 ]128
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่องสอบราคาจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2553 [ 19 ม.ค. 2553 ]129
18 ประกาสสอบราคาจ้างตามโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 [ 19 ม.ค. 2553 ]130