องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

กองคลัง

 

 
 
นางนันทพร ไพศาลธรรม
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 


นางสาวรุจิราพร  โคตรนาวัง

นางสาวนิตยา  นิยมชัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 
นางสางพรทิพย์  สิมาเพชร
 
นางอารดา  ไวโหม่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้