องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

กองคลัง

 

 
 
นางสุภาพร ไพศาลธรรม
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 นางพรพรรณ ชัยศัตรา
นางสาวรุจิราพร  โคตรนาวัง
นางสาวนิตยา  นิยมชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 
นางสาวณัฐชนัญ  โคบาล
 
นางสาวอารดา  เจริญธรรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้